Toediening Suliqua

TIP: Op deze website vindt u bij downloads de volledige gebruikersinstructie van Suliqua SoloStar pen, ook kunt u bij video’s de instructievideo bekijken.


Wanneer moet u Suliqua injecteren?

Gebruik Suliqua eenmaaldaags, binnen 1 uur vóór een maaltijd. Wanneer u de meest geschikte maaltijd heeft gekozen, injecteer Suliqua dan bij voorkeur elke dag voorafgaand aan diezelfde maaltijd.

Voordat u Suliqua injecteert
 • Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter.
 • Als u de instructies in de gebruiksaanwijzing niet allemaal opvolgt, kunt u te veel of te weinig Suliqua krijgen.

Controleer altijd vóór elke injectie de verpakking en het etiket op de pen om ervoor te zorgen dat u de juiste pen gebruikt en fouten te voorkomen, vooral als u meer dan één geneesmiddel voor injectie gebruikt.
Twijfelt u? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

>Andere belangrijke informatie over het gebruik van de voorgevulde pennen
 • Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald. Het hergebruiken van naalden verhoogt het risico op verstopte naalden, wat onder- of overdosering kan veroorzaken. Gooi de naalden na elk gebruik op een veilige manier weg.
 • Om mogelijke overdracht van infectie te voorkomen, mogen pennen nooit gebruikt worden door meer dan één persoon, zelfs niet wanneer de naald wordt verwisseld.
 • Gebruik alleen naalden die geschikt zijn voor gebruik met de Suliqua pen (zie de gebruiksaanwijzing).
 • Vóór elke injectie moet een veiligheidstest uitgevoerd worden.
 • Als u denkt dat uw pen beschadigd zou kunnen zijn, gebruik hem dan niet. Neem een nieuwe pen. Probeer de pen niet te repareren.
 • Gooi de gebruikte naald altijd weg in een naaldcontainer, of zoals uw apotheker of plaatselijke autoriteit u heeft verteld.
Hoe moet u injecteren?
 • Suliqua wordt geïnjecteerd onder de huid (subcutaan gebruik, of ‘SC’).
 • Injecteer de oplossing in de voorzijde van uw dij, in uw bovenarm of in uw buik ter hoogte van uw middel.
 • Verander elke dag van injectieplaats binnen het gebied dat u daarvoor gebruikt. Dit vermindert het risico op putjes in of bulten op de huid.
Gebruik Suliqua niet:
 • in een ader. Dit verandert de manier waarop het middel werkt en kan ervoor zorgen dat uw bloedglucosespiegel te laag wordt;
 • als er deeltjes in zitten. De oplossing moet helder, kleurloos en waterachtig zijn.

Om doseringsfouten en potentiële overdosering te voorkomen mag de oplossing nooit uit de voorgevulde pen opgezogen worden met een injectiespuit.

Als de pen beschadigd is, niet op de juiste manier werd bewaard, u niet zeker weet of de pen goed werkt of u merkt dat de regulering van uw bloedglucosespiegel onverwacht slechter wordt:

 • Gooi de pen weg en gebruik een nieuwe.
 • Denkt u dat er een probleem is met uw pen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van dit geneesmiddel geïnjecteerd heeft, kan uw bloedglucosespiegel te laag worden (hypoglykemie). Controleer uw bloedglucosespiegel en eet meer voedsel om te voorkomen dat uw bloedglucosespiegel te laag wordt (hypoglykemie). Als uw bloedglucosespiegel te laag wordt, lees dan het advies in het kader onderaan de bijsluiter.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis Suliqua overgeslagen heeft of als u te weinig insuline geïnjecteerd heeft, kan uw bloedglucosespiegel te hoog worden (hyperglykemie).
Wanneer dat nodig is, mag Suliqua geïnjecteerd worden vóór de volgende maaltijd.

 • Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 • Neem geen twee injecties per dag.
 • Controleer uw bloedglucosespiegel en injecteer vervolgens uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Zie het kader onderaan de bijsluiter voor informatie over de behandeling van hyperglykemie.
Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder overleg met uw arts. Als u dit wel doet, kan dat leiden tot een zeer hoge bloedglucosespiegel (hyperglykemie) en toename van zuur in uw bloed (ketoacidose).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.