Hoe gebruikt u Suliqua?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Uw arts kan u vertellen dat u een dosis van Suliqua moet gebruiken die verschilt van uw vorige insulinedosis. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Aan de hand van uw levensstijl, de uitslagen van uw bloedglucosetesten en uw vorig insulinegebruik zal uw arts u vertellen:

  • hoeveel Suliqua u elke dag nodig heeft en op welk tijdstip
  • wanneer u uw bloedglucosespiegel moet controleren, en of u urinetesten moet uitvoeren
  • wanneer u een hogere of lagere dosis nodig kunt hebben.

Uw arts kan u vertellen Suliqua te gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen voor een
hoge bloedglucosespiegel.

Hoeveel moet u gebruiken?

Suliqua 10-40 pen perzikkleurig

Suliqua 100 eenheden/ml + 50 microgram/ ml voorgevulde SoloStar pen:

  • Deze pen levert een dosis van 10 tot 40 doseerstappen per injectie, in stappen van 1 doseerstap.
  • Elke ingestelde doseerstap Suliqua bevat 1 eenheid insuline glargine en 0,5 microgram lixisenatide.

Uw dosis Suliqua wordt toegediend als doseerstappen. Het dosisvenster op de pen toont het aantal doseerstappen.

Injecteer geen dosis van minder dan 10 doseerstappen. Injecteer geen dosis van meer dan 40 doseerstappen. Als een dosis van meer dan 40 doseerstappen nodig is, zal uw arts een andere sterkte voorschrijven. Voor doseerstappen van 30-60 stappen is er Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen beschikbaar.

 

Suliqua 30-60 pen olijfkleurig

Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml voorgevulde SoloStar pen:

  • Deze pen levert een dosis van 30 tot 60 doseerstappen per injectie, in stappen van 1 doseerstap.
  • Elke ingestelde doseerstap Suliqua bevat 1 eenheid insuline glargine en 0,33 microgram lixisenatide.

Injecteer geen dosis van minder dan 30 doseerstappen. Als een dosis van minder dan 30 doseerstappen nodig is, gebruik dan de Suliqua 100 eenheden/ml + 50 microgram voorgevulde pen (de Suliqua (10-40) pen).

Injecteer geen dosis van meer dan 60 doseerstappen.

Veel factoren kunnen uw bloedglucosespiegel beïnvloeden. U moet deze factoren kennen, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen als uw bloedglucosespiegel verandert, en kunt voorkomen dat die te hoog of te laag wordt. Zie voor meer informatie het kader onderaan de bijsluiter.